Szülői kódex

MOL FOOTBALL ACADEMY

 1. Megkérjük Önöket, hogy az edzésekre és a mérkőzésekre gyermekük rendszeresen és időben érkezzen. Ha valamilyen okból kifolyólag nem tud részt venni az edzésen, kérjük, hogy ezt időben jelezzék az edző felé.
 2. Megkérjük, hogy tisztelettel forduljanak klubunk vezetéséhez és az edzőkhöz. A csapattal, az edzővel vagy a játékosokkal kapcsolatos észrevételeiket, sérelmeiket, kritikájukat az edzéseket követően az edzőknek fogalmazhatják meg.
 3. Megkérjük, hogy az edzéseken és a mérkőzéseken csak mint csendes megfigyelő vegyenek részt, s kizárólag a nézőtéren tartózkodjanak.
 4. Megkérjük, hogy tartsák tiszteletben gyermekük aktuális teljesítményét és hagyják őket felszabadultan játszani – a túlzott lelki teher és kritika negatívan hathat a teljesítményükre.
 5. Kérjük, fogadják el, hogy hibázni a játék, a tanulás és a fejlődés része. Célunk, hogy a gyerekek képesek legyenek a játékhelyzeteket egyedül, minél gyorsabban megítélni.
 6. Megkérjük, hogy támogassák a sportszerűség elvét – a gyerekeket arra kell ösztönözni, hogy megtanuljanak veszíteni is, s nem minden áron nyerni.
 7. Megkérjük, hogy ne kényszerítsék gyermeküket a játékra, ha azt ők nem szeretnék. A gyerekeknek saját örömüket kell meglelniük a játékban, s ehhez megfelelő támogatást kell nyújtani számukra.
 8. Megkérjük, hogy ügyeljenek a gyerekek egészséges életvitelére (étel, ital, alvás).
 9. Megkérjük, hogy mindig időben jelezzék, ha gyermekük nem tud részt venni a mérkőzésen, mert ebben az esetben őt másik játékossal kell pótolnunk.
 10. Megkérjük, hogy a sportrendezvényeken klubunk hírnevéhez méltóan viselkedjenek, tartózkodjanak az ellenfél és a játékvezetők szidalmazásától.
 11. A szülők a használatba vett tárgyakért, sportfelszerelésekért, illetve a klub létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben tett károkért anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartoznak.
 12. Az akadémia minden segítséget, támogatást örömmel és köszönettel fogad, de a támogató szülő gyermekének ez semmilyen kiváltságot, előnyt nem fog jelenteni.

A szülői kódex minden szülőre vonatkozik. Az a szülő, aki többszöri figyelmeztetés után sem tartja tiszteletben a kódex szabályait, saját gyermekét hozza hátrányos helyzetbe, mert így az illető a mérkőzéseken és a tornákon nem vehet majd részt.


JÁTÉKOSKÓDEX

MOL FOOTBALL ACADEMY

 1. A MOL Football Academy minden játékosa saját viselkedésével és fellépésével – mind az iskolában, mind a játéktéren, illetve a nyilvánosság előtt – reprezentálja saját magát, családját, csapatát és a DAC 1904 futballklubot egyaránt.
 2. Illedelmes, becsületes ember, aki következetes az iskolai és a sportolási kötelezettségei teljesítésében egyaránt.
 3. Nagyon szeret futballozni, de minden esetben szem előtt tartja, hogy az első helyen a fellépése és az iskolai kötelezettségeiért való felelősségvállalása áll.
 4. A futball számára örömet és motivációt nyújtó szórakozás, nem pedig kötelezettség vagy mások elvárásának teljesítése.
 5. Minden körülmények között illedelmesen viselkedik – köszön, megköszön, nem káromkodik, és úgy viselkedik, ahogy az elvárható az akadémia játékosától.
 6. A közösségi oldalakon illedelmesen viselkedik és fejezi ki véleményét – felelősséget vállal azért, amit ír. Ezzel reprezentálja saját magát, családját, csapatát és a DAC 1904 futballklubot egyaránt.
 7. Következetes a sportolási feladatait és a kötelezettségeit illetően. Tisztában van azzal, hogy csak becsületesen elvégzett edzésekkel fejlesztheti képességeit és saját magát.
 8. Tudatában van annak, hogy a DAC 1904 futballklubnál kemény edzéstervet kell teljesítenie, melyhez hozzátartozik a tudatos életvitel, a regeneráció és a megfelelő mennyiségű alvás tudatos betartása.
 9. Tisztában van azzal, hogy a sikeres játékosból nem hiányozhat a nyerni akarás, illetve a hajlam arra, hogy fejlessze saját képességeit.
 10. Mindig keményen és tudatosan fejleszti képességeit. A feladatok teljesítésekor nem kifogást, hanem megoldást keres. Tisztában van azzal, hogy a befektetett energia a jövőben megtérül.
 11. A mérkőzéseken a legjobb képességei és lehetőségei szerint teljesít. Az edző utasításai alapján végzi az edzéseket.
 12. Az egészséges életmódra és a magas szintű teljesítményre törekszik. Aktívan nem vesz részt olyan sporteseményen, edzésen, mely veszélyeztetheti egészségét.
 13. A klub tulajdonában lévő tárgyakat úgy ápolja és értékeli, mintha sajátja lenne.
 14. Megbetegedés vagy sérülés esetén erről azonnal informálja a klubot, és aláveti magát az orvosi kivizsgálásnak. Informálja a klub orvosát (kivéve az olyan akkut helyzeteket, amikor nem képes erre), szükség esetén pedig hozzáférést biztosít az orvosi lelethez.
 15. A klub orvosának felkérésére aláveti magát a rendszeres orvosi kivizsgálásoknak és ellátásoknak.
 16. Mindig a győzelemre törekszik, de a csapattársaival, az ellenfeleivel és a bírókkal minden körülmények között sportszerűen, tisztelettel viselkedik.

Köszönjük segítő közreműködésüket!

Az akadémia szabályzata itt olvasható.